Taxaties

Heeft u een taxatierapport nodig? Ook daarvoor kunt u bij Smolders Makelaars terecht. Als erkend en gecertificeerd taxateur gaan we graag voor u aan de slag. We weten dat een taxatie vaak nodig is om vervolgstappen in het (ver)koopproces te kunnen nemen. Daarom zorgen we dat u snel zekerheid krijgt en direct het bijbehorend rapport in huis heeft. U hoeft zich er geen zorgen over te maken. Wij regelen het voor u. En heeft u achteraf nog vragen? Laat het ons dan weten. We beantwoorden ze graag!

Wanneer is een taxatie nodig?

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarom u een huis zou (moeten) laten taxeren. Vaak is het om de waarde van de woning aan te tonen aan een derde. Dit zijn de meest voorkomende situaties:

  • Een geldverstrekker wil bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag inzicht hebben in de waarde van de woning
  • Bij oversluiten hypotheek
  • Een verzekeraar wil bij de beoordeling van een verzekeringsaanvraag inzicht hebben in de herbouwwaarde
  • Bij boedelscheiding
  • Als input voor de eigendomsoverdracht aan kinderen en/of familieleden

Hoe gaat de taxatie in zijn werk?

Voordat de taxatie begint, ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging ter ondertekening. Deze wordt later opgenomen in het taxatierapport. Onze makelaar gaat vervolgens langs bij de woning om de ligging, afmetingen, indeling, staat van onderhoud en andere details met eigen ogen vast te stellen. Daarnaast worden ook andere belangrijke factoren meegenomen die van invloed zijn op de waarde van de woning. Denk aan de marktsituatie, courantheid, bouwtechnische aard en eventuele juridische aspecten. Onze makelaar laat dit alles meewegen in de uiteindelijke waardebepaling van de woning en noteert alles in het taxatierapport.

Wat staat er in een taxatierapport?

Een taxatierapport is een waardevol document. Daarom zijn er veel eisen waar het aan moet voldoen en wat erin moet staan. Met die hele lijst willen we u niet vermoeien. Laat die zorgen maar aan ons over. De belangrijkste zaken die in een taxatierapport staan, hebben we hieronder voor u opgesomd:

  • De naam van de taxateur
  • De naam van de opdrachtgever en het doel van de taxatie
  • De beschrijving van de getaxeerde woning, inclusief bijzonderheden
  • De manier waarop de taxateur tot de waardebepaling is gekomen
  • De waarde van de woning

Wat is het verschil tussen een standaard en een gevalideerd taxatierapport?

De inhoud van een standaard of gevalideerd taxatierapport is hetzelfde. Het verschil zit erin, dat een gevalideerd taxatierapport extra getoetst is aan de strenge eisen van het Waarborgfonds Eigen Woning. Het zijn meestal geldverstrekkers die om een gevalideerd taxatierapport vragen.

Wie kan welke rechten ontlenen aan een taxatie?

Een taxatie is exclusief bestemd voor de opdrachtgever en door deze persoon aangewezen andere personen of instanties. Deze staan in de opdrachtbevestiging vermeld en worden opgenomen in het taxatierapport. Alleen voor deze personen en instanties is het taxatierapport waardevol. Derden mogen zonder toestemming van de opdrachtgever geen inzage in het rapport hebben en kunnen er ook geen rechten aan ontlenen. Voorafgaand aan de taxatie denken we hierin met u mee, zodat u het taxatierapport altijd voor de benodigde doeleinden kunt gebruiken.

Taxatie aanvragen