Taxaties

Taxaties

Taxaties

Er zijn verschillende redenen om een huis te laten taxeren. Vast staat in ieder geval dat een taxatie meer is dan een simpele optelsom. Factoren als de marktsituatie, bouwtechnische aard, juridische aspecten en de courantheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de taxatiewaarde.

Redenen om een woning te laten taxeren kunnen onder meer zijn:

 • Wanneer u een woning wilt kopen of verkopen.
 • Bij het afsluiten van een (gewijzigde) hypotheek.
 • Bij huur en verhuur (vaststellen van de economische huurwaarde).
 • Wanneer de verzekeringsmaatschappij inzicht wil hebben in de herbouwwaarde van uw pand.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke onteigening.
 • Bij de eigendomsoverdracht aan kinderen en/of familieleden.

Onze ervaren taxateurs omschrijft in het taxatierapport onder andere de volgende aspecten:

 • Doel van de taxatie, de datum van de opname en de peildatum voor de waardevaststelling.
 • Staat van onderhoud
 • Inhoud en de oppervlakte
 • Functionele indeling
 • Constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • mate van isolatie en energiezuinigheid
 • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
 • Ligging en de omgeving
 • Bestemmingsplan
 • Marktsituatie

Onderdeel van een gevalideerd taxatierapport is een ondertekende opdrachtbevestiging. Deze wordt u voorafgaand aan het uitvoeren van de taxatie toegestuurd.
Het taxatierapport is exclusief bestemd voor de opdrachtgever en de door deze bij het verstrekken van de opdracht aangewezen instanties. Derden kunnen aan het taxatierapport geen rechten ontlenen en mogen zonder toestemming van de opdrachtgever geen inzage hebben in het rapport.

Voor het taxeren en het opmaken van een standaard of een gevalideerd taxatierapport van een woning berekenen wij een vast bedrag.
 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten van een taxatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Snelzoeken